anatema – značenje

 

anatema (grčki anáthēma):

1) isključenje iz crkvene zajednice; prokletstvo jeretika koje izriče crkva isključenjem iz verske zajednice;

2) figurativno: kletva, oštra osuda, ukor.

 

anatemisati:

1) isključi(va)ti iz crkvene zajednice, baciti, bacati anatemu, prokleti, proklinjati;

2) figurativno: oštro osuditi, osuđivati; proglasiti, proglašavati nepoželjnim, nepodobnim.