anatema – značenje

 

anatema (grčki anáthēma):
1) isključenje iz crkvene zajednice; prokletstvo jeretika koje izriče crkva isključenjem iz verske zajednice;
2) figurativno: kletva, oštra osuda, ukor.

 

anatemisati:
1) isključi(va)ti iz crkvene zajednice, baciti, bacati anatemu, prokleti, proklinjati;
2) figurativno: oštro osuditi, osuđivati; proglasiti, proglašavati nepoželjnim, nepodobnim.