androgin – značenje

 

androgin (grčki andrógynos):
1) u mitologiji: prabiće čijim su polovljenjem nastali prvi ljudi (muškarci i žene);
2) čovek ili životinja s muškim i ženskim osobinama, dvopolac, hermafrodit;
3) u botanici: biljka koja ima istovremeno i muške i ženske cvetove.

 

androginija:
1) dvopolnost, hermafroditizam;
2) u botanici: prisustvo muških i ženskih cvetova na istoj biljci.