aneks – značenje


aneks (latinski annexus):
1) prilog, dodatak, nastavak (ugovora ili nekog drugog spisa);
2) pomoćna zgrada; prošireni deo zgrade.