anektirati – značenje


anektirati svrš. (latinski annectere) – izvršiti aneksiju, pripojiti; nasilno prisvojiti.