anglicizam – značenje


anglicizam = anglizam (latinski anglicus, -izam) – u lingvistici: reč, izraz ili rečenični obrt pozajmljen iz engleskog jezika, jezički izraz u duhu engleskog jezika.