animozitet – značenje

 

animozitet = animoznost (latinski animositas) – negativno, neprijateljsko raspoloženje prema nekome ili nečemu; neprijateljstvo, mržnja, ogorčenje, zlovolja, srdžba.

 

animozan, -zna, -zno (latinski animosus) – rđavo, negativno, neprijateljski raspoložen prema nekome ili nečemu; ozlojeđen, srdit, neprijateljski.