animozitet – značenje


animozitet (latinski animositas) – neprijateljski stav, negativno raspoloženje prema nekome ili nečemu; zlovolja, srdžba, mržnja, ogorčenje.