anoniman – značenje

 

anoniman, -mna, -mno (grčki anōnymos):
1) koji je bez potpisa autora, nepotpisan; nepoznat, bezimen (anonimno pismo – nepotpisano pismo u kojem se nešto dostavlja, kritikuje, preti ili ucenjuje);
2) nepoznat u javnosti, bez ugleda, beznačajan.

 

anonimus:
1) autor (nekog dela, pisma i sl.) koji skriva svoje ime, nepoznati autor;
2) osoba koja nema ime, ugled, reputaciju u javnosti, osoba nepoznata u javnosti.