anpasan – značenje

 

anpasan (francuski en passant):
1) uzgred (rečeno), usput, u prolazu;
2) u šahu, pravilo po kojem pešak može uzeti protivničkog pešaka na polju desno ili levo od sebe ako je ovaj tu stigao prelazeći dva polja iz početne pozicije.