antagonizam – značenje

 

antagonizam (grčki antagônisma) – uzajamna netrpeljivost, neprijateljstvo, trvenje; suparništvo; nepomirljiva suprotnost, oprečnost ideja.

 

antagonizovati i antagonizirati – izazvati, izazivati antagonizam, oštro sukobljavati.

 

antagonistički, -a, -o – koji deluje suprotno; suprotstavljen, protivan, u sukobu.