antinomija – značenje

 

antinomija (grčki antinomía) – protivrečnost između dveju ispravnih teza; suprotnost, uzajamno isključivanje dvaju sudova, pravila ili zaključaka.