antipatija – značenje

 

antipatija (grčki antipátheia) – osećanje odbojnosti prema nekome, odbojnost, odvratnost, mrskost, nesklonost; znak neprijateljstva.

 

antipatičan, -čna, -čno – koji izaziva antipatiju, odbojan, odvratan, mrzak, neprivlačan, nemio.

 

antipatisati – osećati antipatiju (prema nekome).