antipatija – značenje


antipatija (grčki antipátheia) – osećanje odbojnosti prema nekome, odvratnost, mrskost, nenaklonost, nesklonost.