antropologija – značenje

 

antropologija (grčki ánthropos – čovek i -logía – znanje, nauka) – nauka koja proučava čoveka i njegov razvoj na osnovu fizičkih i psihičkih osobina, istorije, arheologije, sociologije i nauke o jeziku.

 

antropolog – stručnjak za antropologiju.

 

antropološki, -a, -o – koji se odnosi na antropologiju i antropologe.