apanaža – značenje

 

apanaža (francuski apanage):

1) istorijski: novac ili imanje koje je vladar davao svojim mlađim sinovima i njihovim potomcima radi izdržavanja;

2) novac koji državna blagajna godišnje isplaćuje članovima vladarske porodice.