apdejt – značenje

 

apdejt (engleski update):
1) dopuna teksta najnovijim podacima;
2) u računarstvu: inovirana verzija kompjuterskog programa; inoviranje programa.