apendiks – značenje

 

apendiks (latinski appendix):
1) u anatomiji: zakržljali deo debelog creva koji se nastavlja na slepo crevo, crvuljak;
2) u anatomiji: privezak na raznim organima (npr. na jetri);
3) dodatak, dopuna na kraju knjige ili dokumenta, s objašnjenjima, beleškama i sl.