apokrif – značenje

 

apokrif (grčki apókryphos):

1) u religiji: jedna od knjiga s biblijskim motivima koje nisu ušle u zvanično prihvaćenu Bibliju, jer ih ne priznaje jevrejska vera (Stari zavet) odnosno hrišćanske crkve (Novi zavet);

2) figurativno: spis sumnjive autentičnosti, čije poreklo nije dokazano; lažan, podmetnut spis.

 

apokrifan – koji je nastao kao apokrif, koji je nepoznatog porekla, sumnjiv, neautentičan, podmetnut.