aporem – značenje

 

aporem = aporema (grčki apórēma) – u filozofiji: logička teškoća; sporno pitanje; težak zadatak.

 

aporematičan = aporematski – logički sporan, nejasan, teško razumljiv.