apsida – značenje


apsida (grčki hapsís hapsídos):
1) u arhitekturi: zadnji polukružni ili poligonalni nadsvedeni deo crkve ili neke druge građevine;
2) u astronomiji: tačka na putanji nekog nebeskog tela gde je ono najbliže centralnom telu ili najdalje od njega (perihel ili afel, perigej ili apogej).