apstinencija – značenje

 

apstinencija (latinski abstinens):
1) uzdržavanje od nekog uživanja, odricanje (od jela, pića, droga, polnog opštenja i dr.);
2) izbegavanje vršenja, obavljanja određenih dužnosti, neučestvovanje u nečemu (npr. u glasanju na izborima).

 

apstinirati (latinski abstinere):
1) uzdrža(va)ti se od uživanja nečega, odreći se, odricati se (jela, alkohola, fizičke ljubavi i dr.);
2) izbeći, izbegavati određene dužnosti, ne učestvovati u nečemu (npr. ne glasati na izborima).