apstinencija – značenje

 

apstinencija (latinski abstinens):

1) uzdržavanje od nekog uživanja, odricanje (od jela, pića, droga, polnog opštenja i dr.);

2) izbegavanje vršenja, obavljanja određenih dužnosti, neučestvovanje u nečemu (npr. u glasanju na izborima).

 

apstinirati (latinski abstinere):

1) uzdrža(va)ti se od uživanja nečega, odreći se, odricati se (jela, alkohola, fizičke ljubavi i dr.);

2) izbeći, izbegavati određene dužnosti, ne učestvovati u nečemu (npr. ne glasati na izborima).