apstinirati – značenje


apstinirati (latinski abstinere):
1) uzdrža(va)ti se od uživanja nečega, odreći se, odricati se (jela, pića, droga, fizičke ljubavi i dr.);
2) izbeći, izbegavati određene dužnosti, ne učestvovati u nečemu (npr. ne glasati na izborima).