apstrakcija – značenje

 

apstrakcija (latinski abstractio):
1) u filozofiji: način saznanja, izdvajanje i odbacivanje posebnog, nebitnog, radi utvrđivanja opšteg, zajedničkog, bitnog; rezultat tog procesa, misao izdvojena iz empirijskog konteksta, nešto uopšteno, čisto pojmovno;
2) ono što je nestvarno, što postoji samo kao pojam u mislima;
3) mišljenje, shvatanje odveć udaljeno od iskustva, od stvarnosti;
4) razgovorno: apstraktna umetnost, nefigurativno slikarstvo.

 

apstraktan, -tna, -tno (latinski abstractus):
1) koji je dobijen apstrakcijom, izdvojen u mislima iz složene predstave; koji postoji samo kao pojam, koji nije opipljiv, misaon, mislen, zamišljen;
2) težak za razumevanje, nejasan, nerazumljiv.