apstraktan – značenje


apstraktan, -tna, -tno (latinski abstractus):
1) koji je dobijen apstrakcijom, izdvojen u mislima iz složene predstave; koji postoji samo kao pojam, koji nije opipljiv, misaon, mislen, zamišljen;
2) težak za razumevanje, nejasan, nerazumljiv.