arabeska – značenje

 

arabeska (francuski arabesque od italijanskog arabesco):

1) u umetnosti: šara od isprepletanih geometrijskih i biljnih motiva, tipična za islamsku umetnost, koja je zabranjivala prikazivanje ljudskih likova; šara uopšte;

2) u muzici: vrsta živahne kompozicije, najčešće za klavir.