arabizam – značenje


arabizam (francuski arabisme) – u lingvistici: reč, izraz ili rečenični obrt pozajmljen iz arapskog jezika, jezički izraz u duhu arapskog jezika.