arabizam – značenje

 

arabizam (francuski arabisme):
1) u lingvistici: reč pozajmljena iz arapskog jezika;
2) u lingvistici: izraz ili konstrukcija karakteristična za arapski jezik.