argo – značenje

 

argo (francuski argot) – u lingvistici: govor određene društvene grupe, profesije, zanata koji je za druge nerazumljiv, žargon, sleng.