argumentacija – značenje


argumentacija (latinski argumentatio):
1) navođenje dokaza, dokazivanje, obrazlaganje; način iznošenja i raspoređivanja dokaza;
2) skup argumenata, dokaza koji potvrđuju ili opovrgavaju neku tvrdnju.