arhetip – značenje

 

arhetip (grčki archétypon):

1) prauzor, praslika, izvorni obrazac;

2) u psihologiji: u Jungovoj psihoanalizi, kolektivni nesvesni motiv, zajednički svim ljudima;

3) prvi otisak ili prvi primerak nekog izdanja.