arhetip – značenje


arhetip (grčki archétypon):
1) prauzor, praslika, izvorni obrazac;
2) u psihologiji: u Jungovoj psihoanalizi, kolektivni nesvesni motiv, zajednički svim ljudima;
3) prvi otisak ili prvi primerak nekog izdanja.