aristokratija – značenje


aristokratija (grčki aristokratía):
1) istorijski: vladavina višeg, plemićkog staleža s naslednim privilegijama, naročito u staroj Grčkoj;
2) viši, plemićki stalež, plemstvo (ljudi povlašćeni na osnovu porekla, rođenja);
3) uopšte privilegovani, gornji sloj neke klase ili socijalne grupe; društvena elita;
4) figurativno: gospodstvo, otmenost.