arivizam – značenje


arivizam (francuski arrivisme) – bezobzirno, drsko nastojanje da se uspe po svaku cenu, karijerizam, laktaštvo; skorojevićstvo.