arkada – značenje

 

arkada (francuski arcade od italijanskog arcata):
1) u arhitekturi: otvoren trem sa stubovima koji su povezani lukovima; niz lukova oslonjenih na stubove, nadsvođe;
2) u anatomiji: deo čeone kosti iznad oka u obliku luka.