arkada – značenje

 

arkada (francuski arcade od italijanskog arcata):

1) u arhitekturi: otvoren trem sa stubovima koji su povezani lukovima; niz lukova oslonjenih na stubove, nadsvođe;

2) u anatomiji: deo čeone kosti iznad oka u obliku luka.