arpeđo – značenje

 

arpeđo (italijanski arpeggio) – u muzici: sviranje tonova jednog akorda ne istovremeno nego razlomljeno, jedan za drugim (kao na harfi).