artefakt – značenje

 

artefakt (latinski arte factum) – proizvod ljudske ruke (za razliku od prirodnog), rukotvorina.