arterija – značenje


arterija (grčki artēría):
1) u anatomiji: krvni sud koji iz srca odvodi krv obogaćenu kiseonikom u razne delove tela, žila kucavica;
2) figurativno: vrlo prometna ulica, važna saobraćajnica.