ašik – značenje

 

ašik (turski âşık od arapskog ’išq):
1) ljubavnik, dragan; momak koji ašikuje;
2) ljubavna veza, udvaranje.