ašik – značenje

 

ašik (turski âşık od arapskog ’išq):

1) ljubavnik, dragan; momak koji ašikuje;

2) ljubavna veza, udvaranje, ašikovanje.

 

ašiklija:

1) (muški rod) onaj ko ašikuje, udvarač;

2) (ženski rod) ljubavna pesma.

 

ašikovati – voditi ljubavne razgovore, udvarati se.