Aškenaz – značenje

 

Aškenaz (hebrejska reč, nekad značila „Nemac”) – nemački Jevrejin; Jevrejin iz srednje, severne ili istočne Evrope (za razliku od Sefarda).