aspekt – značenje

 

aspek(a)t (latinski aspectus):
1) izgled, vid, oblik u kojem se nešto javlja;
2) gledište, stanovište, ugao posmatranja;
3) u gramatici: glagolski vid (svršeni, nesvršeni).