aspirin – značenje


aspirin (nemački Aspirin):
1) u farmaciji: fabrički naziv za acetil-salicilnu kiselinu kao lek;
2) u farmaciji: tableta tog leka, koji se od kraja XIX veka upotrebljava protiv bolova i za sniženje temperature.