ateizam – značenje

 

ateizam (francuski athéisme) – doktrina, učenje koje odriče postojanje boga, neverovanje u boga, bezbožnost, bezverstvo.