atrakcija – značenje


atrakcija (latinski attractio):
1) privlačna moć, privlačnost;
2) ono što ima privlačnu moć, stvar ili pojava koja privlači nečiju pažnju, ono što ima čar, draž; efektna priredba, odnosno tačka priredbe (cirkuske, akrobatske); zanimljivost;
3) u fizici: privlačna sila; privlačenje.