atrakcija – značenje

 

atrakcija (latinski attractio):

1) privlačna moć, privlačnost;

2) ono što ima privlačnu moć, stvar ili pojava koja privlači nečiju pažnju, ono što ima čar, draž; efektna priredba, odnosno tačka priredbe (cirkuske, akrobatske); zanimljivost;

3) u fizici: privlačna sila; privlačenje.

 

atraktivan (novolatinski attractivus):

1) koji privlači nečiju pažnju, interesovanje, privlačan, primamljiv, zanimljiv;

2) u fizici: koji privlači.