atrijum – značenje

 

atrijum i atrij (latinski atrium):
1) istorijski: predsoblje u starorimskoj kući;
2) u arhitekturi: predvorje sa stubovima;
3) u arhitekturi: prednji deo hrama.