atrijum – značenje

 

atrijum i atrij (latinski atrium):

1) istorijski: predsoblje u starorimskoj kući;

2) u arhitekturi: predvorje sa stubovima;

3) u arhitekturi: prednji deo hrama.