augmentacija – značenje

 

augmentacija (latinski augmentatio):
1) povećanje, uvećanje;
2) u gramatici: građenje augmentativa;
3) u muzici: ponavljanje neke fraze s uvećanim (obično udvostručenim) trajanjem tonova.