aura – značenje

 

aura (latinski aura):
1) prema nekim okultnim učenjima, zračenje, svetlosno polje oko ljudskog bića, vidljivo samo posmatraču s parapsihološkim sposobnostima;
2) u medicini: posebno osećanje koje prethodi epileptičnom ili histeričnom napadu.