autarhija – značenje

 

autarhija (grčki autarchía) – samovlada, samodrštvo, apsolutizam.

 

autarh (grčki aútarchos) – samovladar, samodržac, apsolutni vladar.