autarkija – značenje


autarkija (grčki autárkeia):
1) u ekonomiji: sistem u kojem se potrebe u materijalnim dobrima podmiruju vlastitom proizvodnjom, bez uvoza;
2) u filozofiji: samodovoljnost, nezavisnost od spoljnog sveta.