autentičan – značenje

 

autentičan (grčki authentikós) – pravi, istinski, izvorni, verodostojan; koji nije falsifikovan.

 

autentičnost – istinitost, izvornost, verodostojnost.

 

autentifikovati – da(va)ti čemu autentičnost, potvrditi, potvrđivati, overiti, overavati.