autohton – značenje

 

autohton (grčki autóchthōn):

1) koji od davnine boravi, postoji u nekom kraju, domaći, starosedelački, prastar; koji se nalazi na mestu postanka;

2) koji je nastao bez stranog uticaja, izvoran, iskonski (npr. autohtona kultura, autohtona nošnja).