autohton – značenje

 

autohton (grčki autóchthōn) – koji od davnine boravi u nekom kraju, domaći, starosedelački, prastanovnički; onaj koji se nalazi na mestu postanka.

 

autohtonija – samoniklost, urođenost, starosedelaštvo.