autohton – značenje


autohton, -a, -o (grčki autóchthōn):
1) koji od davnine boravi, postoji u nekom kraju, domaći, starosedelački, prastar; koji se nalazi na mestu postanka;
2) koji je nastao bez stranog uticaja, izvoran, iskonski (npr. autohtona kultura, autohtona nošnja).