autokefalan – značenje


autokefalan, -lna, -lno (grčki autós ’sam, jedini’ i kephalē ’glava’) – samostalan, nezavisan, samoupravan (o pravoslavnim nacionalnim crkvama koje same sobom upravljaju).