autokrata – značenje

 

autokrat(a) (francuski autocrate) – vladar koji ima neograničenu vlast, neograničeni gospodar, apsolutni vladar, samodržac, samovladar, apsolutista.

 

autokratija – neograničena vladavina jednog čoveka, neograničena vlast vladara, samodržavlje, samovlašće, apsolutizam.

 

autokratski, -a, -o – koji se odnosi na autokrate i autokratiju, samodržački.