autoritet – značenje

 

autoritet (latinski auctoritas):

1) ugled, poštovanje koje neko uživa; uticaj koji proističe iz toga ugleda;

2) nadmoćnost, moć, vlast;

3) osoba koja ima veliki ugled zasnovan na znanju i sposobnosti, merodavan stručnjak (u nauci, umetnosti i dr.).

 

autoritativan (srednjovekovni latinski auctoritativus) – koji se zasniva na autoritetu, merodavan; koji ima autoriteta, ugledan, uvažen, poštovan; samouveren.