autoritet – značenje

 

autoritet (latinski auctoritas):
1) ugled, poštovanje koje neko uživa; uticaj koji proističe iz toga ugleda;
2) nadmoćnost, moć, vlast;
3) osoba koja ima veliki ugled zasnovan na znanju i sposobnosti, merodavan stručnjak (u nauci, umetnosti i dr.).

 

autoritativan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski auctoritativus) – koji se zasniva na autoritetu, merodavan; koji ima autoriteta, ugledan, uvažen, poštovan; samouveren.