autput – značenje


autput (engleski output):
1) u računarstvu: podaci koji izlaze iz kompjutera (tekst, brojevi, crteži i dr.);
2) rezultat rada, ostvarenje.